Facebook

VÆR MED TIL ÅBENT MØDE I SSFs HOVEDSTYRELSE

Tirsdag den 27. januar kl. 19 - Flensborghus

 

Dagsorden:

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen

2. Mødet åbnes

3. Valg af dirigent

4. Protokollen fra den 25. november 2014

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden

6. Formandens beretning

7. Nyt fra SSFs udvalg

8. Orientering om SSFs kontaktarbejde på Christiansborg

9. Eventuelt

10. Lukket møde