Facebook

DET SYDSLESVIGSKE SAMRÅD VOVER MERE DEMOKRATI

 

Mens aktieselskabet Flensborg Avis af journalistiske grunde nu er ude som fuldgyldigt medlem af Samrådet men fortsat samarbejdsvillig på f.eks. budgetområdet, og Friisk Foriining forholdt sig neutral, enedes Sydslesvigsk Forening, dens tilsluttede foreninger, Sydslesvigsk Vælgerforening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Dansk Skoleforening, Dansk Kirke, Dansk Centralbibliotek og Dansk Sundhedstjeneste på mødet i Samrådet den 16.2. om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af de "medlemsbårne" organisationers formænd - og efter intervention fra bibliotekets side også dens formand. Arbejdsgruppen fik til opgave at bane vej for bl.a. flertalsafgørelser på visse områder i Samrådet, hvilket ifølge den gældende samarbejdsaftales krav om enstemmighed ikke er muligt.

Gruppen afgør også, om den ønsker bistand fra en proceskonsulent eller ej. SdU går stærkt ind for en sådan, idet organisationen forventer input, der kan være væsentlige, når de næste skridt tages i retning af et Sydslesvigting. Men Skoleforeningen anser konsulentbistand for overflødig, fordi man bl.a. er i tvivl om eventuelle konsulenters indsigt i sydslesvigske forhold.

Arbejdsgruppen indkaldes hurtigst muligt for med lidt held at have et udkast klar til drøftelse - og vedtagelse i Samrådet i sommeren i år.

Foto: Lars Salomonsen