Facebook

SSFs Landsmøde holdes den 11. november

SSF indvarsler sit ordinære landsmøde lørdag den 11. november 2023 på Slesvighus.

Landsmødet vælger i ulige år til forretningsudvalget: formand, 2. næstformand, 2. bisidder samt en 1. og en 2. suppleant.

Til regnskabs- og revisionsudvalget vælges formand og øvrige medlemmer.

De faste udvalg, teater- og koncertudvalget, kulturudvalget og årsmødeudvalget aflægger deres skriftlige beretninger med mundtligt supplement over for landsmødet.

Forslag, der ønskes behandles på landsmødet, skal være indsendt fire uger før landsmødet, det vil sige inden lørdag den 14. oktober 2023. Den ”Blå beretning” inklusive dagsordenen, indkomne forslag og eventuelle bilag udsendes mindst to uger før landsmødet, det vil sige inden lørdag den 28. oktober 2023.