Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Mens medlemstallet i lokalforeningerne og antallet af medlemsskoler er dalende, tager foreningen udfordringen op med at gøre sig bemærket som meningsdanner i Danmark, hvor det - ligesom hos os - ikke altid står så vanvittig godt til med at få de yngre engageret i foreningslivet, og for at formidle sine budskaber om det danske mindretal og flerkulturel identitet ud til en mere eller som regel mindre interesseret offentlighed.

Grænseforeningen gør det ad meget forskellige kanaler, ikke altid lige vel modtaget af den gamle medlemsgarde og mindretallet i Sydslesvig. Især inddragelsen af 2. hhv. 3. generations indvandrere i ungdomsarbejdet sammen med unge fra det danske mindretal og det tyske mindretal mødes ind imellem med visse forbehold, fordi problematikken omkring disse unge ikke ses helt sammenlignelig med vore unges udfordringer. Og alligevel - der sættes fokus på sprog og identitet, hvilket er essentielt for et mindretal

Der er et intenst samarbejde med Grænseforeningen og alle dens lokalafdelinger, hvorend det kan lade sig gøre. Og i forbindelse med Folkemødet på Bornholm lykkes det atter i år at stable et fælles interessant program på benene.

På informations- og kommunikationsområdet er samarbejdet de senere år intensiveret, og vi ser frem til en yderligere professionalisering af området.

Fra vores side ønskes Grænseforeningen et godt sendemandsmøde med mange meningstilkendegivelser og en livlig debat, som forhåbentlig giver delegerede som gæster nye inputs, som udmønter sig i et fortsat engagement for vor fælles sag, bevarelsen og videreudvikling af dansk sprog og kultur i Sydslesvig - og i sidste ende også i Danmark.

SYDSLESVIGSK FORENING