Facebook

ÅRSMØDE-MOTTO 2016 EFTERLYSES

 

På mødet blev det foreslået - og det praktiseres allerede en del steder, at det lokale, årsmøde-arrangerende distrikt kontakter skolen i det pågældene område - både skolen, lærerne og elevrådet - og fortæller om det forestående årsmøde samt motiverer dem til at medvirke eller i det mindste deltage.

 

Gitte Hougaard-Werner, formand for SSFs årsmødeudvalg, gør distrikterne opmærksom på, at alle årsmøde-regninger skal være afleveret på (general)sekretariatet senest den 15. september. Afleverer man efter den dato, får man ikke regningen betalt af udvalget. Ansøgninger med tilbagevirkende kraft accepteres ikke af udvalget.

 

Udvalgets formand beder også distrikterne om, at - hvis de har ønske om, at FDF-orkestret spiller en særlig sang - afleverer ønsket på (general)sekretariatet nogle uger inden årsmødet, idet der så er tid til orkesterlederen at skrive de nødvendige arrangementer til orkestret.