Facebook

ANDEDAMMEN - MAGASIN OM KREATIVITET OG DET DANSKE MINDRETAL

Ugeavisen Sydslesvig - SSF og Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers medlems- og informationsblad - udkommer i denne uge med en særudgave. Sammen med Aktivitetshuset i Flensborg har vi lavet „Andedammen“, som er et magasin om kreativitet & det danske mindretal.

Baggrunden for udgivelsen er, at vi mener, der fokuseres alt for lidt på kreativitet og kreative fag - også i Sydslesvig.

Det er beklageligt og i vores optik en kæmpe fejl. Men frem for at klage, hvilket vi i forvejen gør alt for meget, forsøger vi i Andedammen at se på mulighederne, på det positive og på, om vi kan inspirere nogen til at prøve kræfter med det kreative.

Vi ønsker rigtig god læselyst - og måske får nogen derude lyst til at medvirke til næste udgivelse, der formentlig kommer på et tidspunkt i efteråret.

Andedammen udsendes som indstik i torsdagsudgaven af Flensborg Avis. Alle SSFs medlemmer og SdUs foreningshuse samt institutioner får den tilsendt. Desuden kan den læses og downloades gratis på www.ugeavisen-sydslesvig.de og på syfo.de/presse/infoblad-kontakt

Der lægges også nogle printudgaver rundt om i Sydslesvig, og skulle man ønske at få en PDF- eller printudgave tilsendt, gør vi det gerne. Skriv til redaktionen@ugeavisen-sydslesvig.de eller sarah@sdu.de