Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

I denne anerkendelse og inddragelse ligger der imidlertid et kæmpe ansvar. Her er det ikke nok med romantiske følelsesfloskler. Her skal der kontante ideer og konkrete forslag på bordet, især m.h.t. fremskrivning af dansk eksport sydpå men også for at motivere til flere tyske investeringer i Danmark. Og dem kan det danske mindretal som beliggende i Tyskland og som regel også sprogligt, kulturelt og økonomisk velbevandret i danske som tyske forhold givet bidrage til.

Når den danske regerings Tysklands-strategi ved siden af Femern Bælt-regionen og Jyllandskorridoren samt det dansk-tyske grænseland satser på det sydtyske område, og opgraderer det danske handelskontor i München til generalkonsulat og innovationscenter, sker det ud fra en erkendelse af, at her er der hidtil uudnyttede muligheder - ikke mindst også deltagelse i de utroligt mange specialmesser, der arrangeres i Tyskland.

Den danske regering satser i sin Tysklands-stategi på at kunne tilføre Tyskland og verden dansk knowhow inden for grøn omstilling, byggeri og digitalisering. Og sidst men ikke mindst vil den danske regering styrke sprogundervisningen i tysk, det mest talte sprog i Europa.

Sydslesvigsk Forening vil gerne være behjælpelig - hvor vi kan, og hvor det ønskes - med at omsætte strategien og derved gøre Danmark mere synlig i Tyskland.

Publikationen kan hentes her: