Facebook

FRILUFTSMØDE FOR GOTTORP AMT OG RENDSBORG EGERNFØRDE AMT.

Traditionen tro vil der blive budt på et hav af spændende tilbud til alle aldersgrupper. Musik, STOMP, gymnastikopvisning vil ligesom taler og hilsener være med til at skabe en festlig dag.

Som talere kan vi hilse på:

Mogens Jensen, Formand for Foreningen Norden, fhv. minister, MF(S).

Borgmester Dr. Arthur Christiansen.

Rektor Jørgen Kühl, A.P. Møller Skolen.

Fhv. landsledelsesmedlem Ib Kettler, Danmarks- Samfundet.

Lill Magill, A.P. Møller Skolen.

For underholdning sørger Hiort Lorenzen Skolens kor ligesom A.P. Møller Skolens Band. Desuden bydes der på STOMP med Jesper Falch, gymnastikopvisning ved " Seje damer & friske gutter" og koncert med FDF Grenå, FDF Grindsted og Skanderborg Brass Band.

Program til friluftsmødet:

Klokken 12:45: Koncert foran Slesvighus med Slesvig Spejder Orkester, FDF Grindsted, FDF Grenå og Skanderborg Brass Band.

Klokken 13:00: Optoget starter fra Slesvighus gennem byen til festpladsen.

Klokken 14:25: Friluftsmødet åbnes med flaghejsning og velkomst ved amtsformand/ kvinde Petra Mohr, Gottorp amt og amtsformand Niels- Jørgen Hansen, Rendsborg Egernførde amt.

VEL MØDT ALLESAMMEN !