Facebook

OM LIDT BEGYNDER ÅRSMØDERNE

 

Om få timer begynder de danske årsmøder i hele Sydslesvig. Det komplette program for hvad, der sker hvor, kan ses på syfo.de/fileadmin/user_upload/aarsmoede_2023/AArsmoedeprogram_6.6.23.pdf

Tænk på, at det ikke alle steder er muligt at få en parkeringsplads lige op og ned ad årsmødepladsen.

I Drage og Garding er der stort set ingen pladser. Det anbefales at parkere et par gader derfra.

Det samme gælder lørdag i Bredsted og Frederiksstad. I Bredsted burde det dog være muligt at finde en plads på torvet, som ligger få hundrede meter fra skolen.

Ved søndagens friluftsmøde i Tønning, har vi en aftale med grushandler Kurt Jans i Ringstraße om, at vi må parkere på hans plads. Den ligger cirka midtvejs mellem Uffe-Skolen og Skipperhuset.

Parkér der frem for at fylde Herzog-Philipp-Allee op! Der skal optoget jo igennem.

Ringstraße er den gade, hvor Netto-butikken ligger på hjørnet.

På gensyn til årsmøderne!