Nyheder

Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.
Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder.

Det danske mindretal holdt i weekenden traditionelle Årsmøder

De danske årsmøder i Sydslesvig blev holdt i weekenden 7. til 9. juni 2024. Vejrguderne var ikke helt så veloplagte i år, men det gjorde ikke noget ved stemningen på de omkring 35 lokale og regionale møder samt de tre store friluftsmøder, der i år blev holdt i Flensborg, Slesvig og Frederiksstad.

Med mottoet “Sydslesvig kommer i mål” blev der ved årsmøderne varmet op til det kommende Europeada, det europæiske fodboldmesterskab for de nationale mindretal i Europa, som det danske mindretal i Tyskland, det tyske mindretal i Danmark, Friserne og Sinti og Roma er værter for.

Talrige gæster, heriblandt Danmarks børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, kirkeminister, minister for byer og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Morten Dahlin, og Jesper Petersen, fhv. minister, kom ind på emnet.

Ved den officielle del af Årsmøderne var der omkring 14.000 deltagere, hvilket taget EU-valget og det delvis dårlige vejr i betragtning er et pænt deltagertal. Foruden de talrige møder kom der arrangementer med tilknytning til Årsmøderne, som for eksempel en familiefest i Harreslev.

Siden 1921 – året efter folkeafstemningen og grænsedragningen 1920 – holdes Årsmøderne i Sydslesvig. De har til formål at styrke fællesskabet internt og at vise omverdenen, at der findes et aktivt dansk mindretal i landsdelen. Desuden vises på Årsmøderne samhørigheden med Danmark.

Årsmøderne fandt i 2024 sted for 99. gang. Siden de første årsmøder blev holdt, måtte der aflyses fire gange.