Nyheder

Interesserede søges til et sprogligt eksperiment.

Interesserede søges til et sprogligt eksperiment

Flensburg Universität, center for små og regionale sprog, har henvendt sig til Ugeavisen Sydslesvig, fordi de meget gerne vil i kontakt med tosprogede personer (tysk- dansk) eller personer, der har tysk modersmål og taler flydende dansk. Gæsteforskeren Mikhail Ordin fra Coimbra Institute for Biomedical Imaging (Portugal) er støttet fra Alexander von Humboldt Stiftung og Portugiesische Stiftung für Wissenschaft und Technologie, og han forsker i bilinguistik. I den forbindelse gennemfører han et eksperiment sammen med professor Nils Langer fra Uni Flensburg. 
Det går ud på, at deltagerne skal lære nye ord, lytte til et nyt sprog, opdage ord, løse gåder, lytte til sætninger og vurdere om de kommer fra samme sprog eller fra forskellige sprog mm.
Igennem undersøgelsen prøver man at finde ud af, hvordan tosprogede og ensprogede lærer nye sprog, om man bruger de samme lærings- eller tankestrategier. Det handler ikke om at finde ud af, hvilke strategier der er mest effektive, men på hvilken måde de adskiller sig fra hinanden, og på den måde måske finde ud af, om disse strategier også anvendes i andre læringssituationer. Studiet kan muligvis vise, at man træffer andre beslutninger, selvom man får de samme informationer. Man er velkommen til at blive bagefter og få svar på eventuelle spørgsmål. 
Praktiske oplysninger:
Man får 20 euro for at deltage og hvis man ikke kommer fra Flensborg, kan man få kørselstilskud på 10 euro.
Studiet varer ca. 2 timer og der er en lille pause indregnet. Man kan også dele det op på to dage og Mikhail Ordin kan have tre personer på en gang, så man er velkommen til at komme sammen med to venner.
Eksperimentet bliver gennemført på Uni Flensburg Campus (bygning RIGA).
Interesserede bedes henvende sig på mail eller på Whatsapp til mikhail.ordin@gmail.com  eller +34 634444522 for at aftale en tid.