Nyheder

Landsmøde holdes fysisk den 13. november.

Landsmøde holdes fysisk den 13. november

Efter at Sydslesvigsk Forening (SSF) i 2020 var nødsaget til at holde det årlige landsmøde skriftligt, er der nu igen lagt op til et møde med fysisk fremmøde.

Lørdag den 13. november holdes landsmødet på Slesvighus i Gottorp Amt. Normalt holdes SSFs landsmøder i Husum, men er det henlagt til Slesvig.

De delegerede fra amterne og distrikterne har modtaget invitationerne, og der er allerede mange tilmeldte. Det ser endda ud til, at der kommer flere end der plejer. Der er nemlig flere tilmeldte end ved andre Landsmøder på tilsvarende tidspunkt. Det er muligvis et udtryk for, at der efter et år med mange afsavn nu er et udpræget ønske om at dyrke fællesskabet igen. Sagt med andre ord vil det danske mindretal igen dyrke foreningsarbejdet, hvor man kan se hinanden i øjnene, og hvor der er kaffe på kanden.

Det er der i Slesvig den 13. november. Og foruden kaffe er der også en del dagsordenspunkter på programmet. Det gælder blandt andet beretningerne fra de tre faste udvalg og fra regnskabs- og revisionsudvalget. Desuden aflægger SSFs formand, Gitte Hougaard-Werner, sin årlige beretning. Vanen tro er der også lagt op til en række valghandlinger. Formanden står turnusmæssigt på valg lige som SSFs 2. næstformand og Forretningsudvalgets 2. bisidder.

Steen Schröder, nuværende 2. næstformand, ønsker ikke at fortsætte på posten. Han har været næstformand siden 2013. Men Steen vil godt fortsætte i Forretningsudvalget. Samtidig ønsker Jørn Fischer, der for tiden er 2. bisidder, at tage mere ansvar inden for SSF. Derfor stiller han op til posten som 2. næstformand.

Til formandsposten er der kommet kandidatforslag: nuværende formand Gitte Hougaard-Werner.

Der vil blive serveret en suppe i frokostpausen, hvor der selvfølgeligt også bliver tid til at få en snak indbyrdes. Efter pausen uddeles traditionen tro Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris ved Oberst H. Parkovs Mindefond.

Hvem der er nomineret til denne fornemme pris, røbes ikke endnu. Og så venter der endnu en overraskelse på de delegerede. SSF og SdU har nemligt udvidet det i forvejen gode samarbejde ved at gå sammen om et stor Sydslesvig-projekt. Det præsenteres på landsmødet.

Vel mødt på Slesvighus lørdag den 13. november kl 8:30.