Nyheder

Linnemann-aften: Tre oplæg og en afsløring.

Linnemann-aften: Tre oplæg og en afsløring

Sydslesvigsk Forening har netop fastlagt programmet til et arrangement til minde om forfatter Willy-August Linnemann. Arrangementet, der står under overskriften “Linnemann - mellem det lokale og det europæiske”, byder på et oplæg ved Annegret Friedrichsen. Hun er medforfatter til bogen “Lys over Linnemann” og forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek/ AU Library, Emdrup. Hendes oplæg handler om Linnemanns Europafortællinger. Ivy Yorck Möller-Christensen, professor emer. ved Europa-Universität Flensborg sætter dernæst fokus på Linnemanns tre første romaner, og Johan de Mylius, professor emer. ved Syddansk Universitet Odense holder et oplæg med titlen “Grænseløse utopier”. Det fokuserer på Linnemanns Fabrikanten/ Sunesen Schleswiger-serien.

Arrangementet “Linnemann - mellem det lokale og det europæiske” finder sted den 9. februar klokken 19 på Flensborghus. Efter oplæggene afsløres en mindeplade for Willy-August Linnemann, skabt af billedhugger Erik Fredens.

Entré: 7 Euro

Tilmelding til kultur@syfo.de eller tlf. +49 461 14408 117