Nyheder

Oversø-march: Jubilæum med gæster fra nord og syd.

Oversø-march: Jubilæum med gæster fra nord og syd

Tirsdag blev der igen holdt Oversø-marchen. Mindehøjtideligheden markerer slaget ved Sankelmark, der fandt sted den 6. februar 1864. Det vil sige, at det er 160 år siden, og det skarpe hjørne gjorde, at der var flere ekstraordinære gæster med. Det ene var det Slesvigske Musikkorps fra Haderslev. Militærorkestret fra Danmark skulle faktisk have en særlig Nato-tilladelse for at krydse grænsen, men det var det værd. Musikerne trodsede regn og blæst, og leverede under hele arrangementet. 
En anden gæst var Kristina Herbst. Hun er præsident for den slesvig-holstenske landdag og hun gik marchen hele vejen.
Desuden bød dette års Oversø-march på besøg fra en østrisk delegation. Den omfattede blandt andet tidligere oberst Dieter Allesch fra Graz i Østrig. Han holdt talen ved det østrigske mindesmærke, og han fremhævede, at vores historie er præget af krig og fjendskab. I den forbindelse spurgte han retorisk, om vi har lært af denne fortid. 
Marchen
Oversø-marchen var trods det lidt våde vejr godt besøgt. Arrangementet startede på pladsen foran Europa-Universitetet, hvor Johannes Petersen, formand for „Stammkomitee von 1864“, bød velkommen. Herfra gik turen til det tyske mindesmærke „Denkmal am Walde“, hvor der blev lagt kranse. Forinden havde kroen i Bilskov budt på et mindre pauseophold inklusive noget godt til ganen. 
Efter kranslægningen ved Denkmal am Walde, gik det videre til det danske mindesmærke. Her blev der ligeledes lagt kranse, og der blev sunget første vers af „Der er et yndigt land“. 
Fra det danske, gik turen så videre til det østrigske mindesmærke, hvor der igen blev lagt kranse, og hvor oberst Dieter Allesch holdt sin tale. Desuden blev der sunget første vers af „Schleswig-Holstein-Lied“. 
Dermed sluttede den officielle del. Den uofficielle del bød afslutningsvis på fællesspisning i Tarp. 
Baggrund
Ved Sankelmark-slaget stødte tropper fra Preußen/Østrig på hinanden. Slaget betød således, at soldater på begge sider blev dræbt og såret. Efter kampen gik borgere fra Flensborg til Oversø, hvor de hjalp til med forsyningen af de sårede. De indsamlede blandt andet penge og fødevarer. Nogle af dem gik efterfølgende sammen og grundlagde en forening, der skulle holde mindet om slaget og borgernes humanitære indsats i live. Foreningen blev senere til „Stammkomitee von 1864“, og mens den tyske og den danske side før i tiden hver for sig markerede slaget, har Stammkomitee og SSF de seneste år stået for arrangementet i fællesskab.