Sydslesvigsk Forening tilbyder stilling som kontorassistent i Gottorp Amt.

Sydslesvigsk Forening tilbyder stilling som kontorassistent i Gottorp Amt

Sydslesvigsk Forening (SSF) søger pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter en

kontorassistent

på deltid med 20 timer ugentlig
til SSF Gottorp Amt
 

 

Opgaver:

• ekspedition og servicering af medlemmer og andre besøgende på bysekretariatet (bl.a. medlemspleje, billetsalg m.m.)

• kontakt til og servicering af distrikterne (bl.a. forberedelse og udsendelse af distriktsinvitationer m.m.)

• korrespondance for bysekretariatet

• udarbejde statistikker via VEWA

• alment kontorarbejde

• praktisk arbejde og deltagelse i fællesarrangementer med aftenarbejde i begrænset omfang

• ad hoc opgaver

 

Ønsker til en fremtidig medarbejder:

• kontoruddannelse

• godt kendskab til Office 365, især til Word og Excel

• mundtligt og skriftligt dansk og tysk på modersmålsniveau

• gode samarbejdsevner og selvstændig arbejdende

• udadvendt, initiativrig og fleksibel

• interesse i dansk kultur- og foreningsliv i Sydslesvig

 

SSF tilbyder

• et spændende og alsidigt job med megen kontakt til medlemmer, tillidsfolk og samarbejdspartnere.

• løn- og arbejdsforhold reguleret efter SSFs overenskomst.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til amtskonsulent Lars Thomsen, tlf. 04621 23888 eller via mail: larst@syfo.de

 

Ansøgningen mrk. ”kontorassistent” stiles til amtskonsulent Lars Thomsen, SSF Gottorp Amt, Lollfuß 89, 24837 Schleswig eller

pr. mail til larst@syfo.de senest den 19. december 2022.