Sådan søger du om dansk statsborgerskab.

Sådan søger du om dansk statsborgerskab

I 2018 åbnede den danske regering op for, at medlemmer af det danske mindretal med tysk pas også kan få dansk statsborgerskab. Reglen gælder også for børn. Forudsætningen for at få dansk statsborgerskab ved siden af det tyske er, at man har været aktiv i mindretallets foreninger eller har tilknytning til Danmark via forfædre eller tidligere bopæl i landet.

 

Følgende betingelser skal være opfyldte:

1. Ansøgeren er født eller opvokset i Sydslesvig, og har helt eller delvist gået i dansk skole, eller kan godtgøre danskkundskaber i skrift og tale på linje med de krav, der stilles til andre ansøgere, der ønsker at opnå dansk indfødsret.

2. Ansøgeren opfylder mindst et af de følgende kriterier:

  2a. Ansøgeren er af dansk afstamning, dvs. mindst én person i ansøgerens slægt fire generationer tilbage har haft dansk indfødsret ved fødslen.

  2b. Ansøgeren har på et tidligere tidspunkt haft bopæl i Danmark i mindst tre år i træk. Undtagelsesvis vil dette kriterium kunne opfyldes via tidligere bopæl i et andet nordisk land, såfremt ansøgeren i øvrigt har en særlig tilknytning til det danske mindretal.

  2c. Ansøgeren har i en periode på mindst 10 år udført aktivt bestyrelsesarbejde, udført frivilligt arbejde eller på anden måde været aktivt medlem i én eller flere af det danske mindretals foreninger.

 

Sådan gør du, når du vil søge om dansk statsborgerskab:

1. Henvend dig til Dansk Generalkonsulat i Flensborg på tlf. 0461-144000 eller flfgkl@um.dk og meddel, at du gerne vil søge om dansk statsborgerskab for sydslesvigere. Så får du tilsendt en ansøgningsformular og en vejledning.

2. Udfyld formularen og vedlæg de påkrævede dokumenter ifølge vejledning.

3. Skaf dokumentationen for, at de nødvendige minimum to "Sydslesvig-kriterier" er opfyldt. Dette kan være

  • Til kriterium 1: Eksamensbevis fra dansk skole i Sydslesvig eller dokumentation fra Dansk Skoleforening for delvis skolegang på en dansk skole i Sydslesvig.

  • Til kriterium 2a: Fødselsattest af en forælder, bedstefor-ælder, oldeforælder eller tipoldeforælder, der er født i Danmark.

  • Til kriterium 2a: Fødselsattest af den slægtning, der er født dansk statsborger. Samt dokumentation for, at man er i slægt med vedkommende.

  • Til kriterium 2c: Dokumentation fra en dansk organisation, forening mv. inden for mindretallet, der bekræfter frivilligt arbejde eller lignende aktivitet i en periode på mindst ti år. Indenfor SSF vil det typisk være en bekræftende skrivelse fra by- eller amtskonsulenten.

4. Aflevér formularen, bilagene og dokumentationen personligt hos Dansk Generakonsulat i Flensborg. Aftal på forhånd en tid, hvor konsul Henrik Hansen så gennemgår papirerne sammen med dig. Dansk Generalkonsulat opkræver et gebyr på 139 euro, som kan overføres på forhånd eller betales med kort på stedet.

5. Indbetal et gebyr på 4.000 kr til Udlændinge- og Integrationsministeriet på dets danske bankkonto - og medbring kvittering.

Generalkonsulatet videresender dokumenterne til Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark.

Ministeriet behandler ansøgningen og kontrollerer oplysningerne. Såfremt alt er i orden, giver det en anbefaling til Folketinget.

Folketinget beslutter en lov om indfødsret, der består af en lang liste navne på personer, som får tildelt dansk statsborgerskab.

6. Når Folketinget har besluttet, at du er dansk statsborger, får du tilsendt et indfødsretsbevis, der dokumenterer, at du nu har det danske statsborgerskab. Såfremt du ønsker det, kan du med dette bevis i hånden få udstedt et dansk pas på Generalkonsulatet i Flensborg. Det varer ca. 14 dage, til passet er klar.

 

(Foto: Martin Ziemer, SSF)