Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Derfor har kanon-udvalget brugt de seneste måneder på et forarbejde og på at sondere terrænet for alle de værdier og mål og særlige kendetegn på mindretallets mentale landkort, som Sydslesvig-kanonen meget gerne skal ramme uden at nogen eller noget bliver forbigået. Forarbejdet fremlægges for Det Sydslesvigske Samråd under samrådets møde i næste uge. Her præsenteres først og fremmest et Sydslesvig-hjul, der mest af alt ligner en findelt lagkage, som hele vejen rundt er dekoreret med nogle af de overskrifter, begreber og kerneværdier, der kendetegner det danske mindretal i Sydslesvig:

Sprog - Fællesskab - Loyalitet overfor det Danske - Mangfoldighed - Sammenhold - Historien - Det Tyske - Kristen Kulturarv - og et par stykker mere.

Sydslesvig-hjulet er indtil videre et arbejdsredskab, som dels skal skabe overblik og dels løbe den brede og folkelige proces i gang overalt i mindretallet, som vil være på dagsorden i 2018 for at sikre, at Sydslesvig-kanonen vitterligt kommer til at favne - og omfavne - alle de ingredienser, som er nødvendige for at få ’idealsydslesvigeren m/k” på sigtekornet, før kanonen for alvor fyres af.

Efter præsentationen i Det Sydslesvigske Samråd i den kommende uge vil næste skud i bøssen være Sydslesvig-konferencen 2018 på Jaruplund Højskole lørdag den 17. marts.

Her vil Sydslesvig-kanonen få sin helt egen særlige plads på dagsordenen. Sydslesvig-hjulet vil blive rullet ud og beskrevet i sin nuværende form med henblik på en yderligere drøftelse og dialog om de foreløbige overskrifter og værdier, som kanonudvalget har nedfældet og som hver for sig skal konkretiseres og beskrives yderligere i løbet af 2018 og 2019.

På Sydslesvig-konferencen lægges der op til en meget åben dialog om såvel hjulets som selve kanonens videre forløb - og bestemt også, hvordan den fortsatte proces med Sydslesvig-kanonens tilblivelse bliver et relevant og vedkommende anliggende for helt almindelige sydslesvigere og de menige medlemmer af mindretallets mange forskellige organisationer, foreninger og institutioner.

For SSFs vedkommende ligger det i luften, at Sydslesvig-kanonen bør få sin egen særlige plads under sommerens årsmøder i starten af juni 2018, men også distrikterne og amterne opfordres til at bidrage.