Facebook

ÅRSMØDERNE 2018 - UDENDØRSMØDE i LADELUND

Lørdag den 3. juni kl. 13.30 - Karlumer Str. 2, Ladelund

 

UDENRIGSMINISTEREN OG MASSER AF FORNØJELSER TIL UNGERNE

 

Sydtønder amt er fælles med Flensborg by og amt om at arrangerer det store friluftsmøde i Flensborg på søndag. Men amtet har også et eget udendørsmøde i regionen, der tiltrækker op til 800 deltagere. Det finder sted årsmødelørdag ved ungdomsskolen i Ladelund. FDF Nordals Brass Band ledsageroptoget fra skolen der starter kl. 13.30. Tilbage på skolen vil der både være en tale ved skoleinspektør i Nykirke Jytte Andresen og en hilsen ved Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen . Derefter vil der være dans og sang ved skole- og børnehavebørn fra Sydtønder. Fra kl. 15 vil der være et hav af aktiviteter for hele familien - bl.a. forboldturnering i tre aldersklasser, bumperball, segways, børnesminkning, hoppeborg mm. Der kan købes både grillmad, is og vafler på pladsen.

 

Program

 

Kl. 13.30

Optoget starter fra Ladelund Ungdomsskole

 

Kl. 14.00

• Velkomst ved Ungdomsskole forstander Hans Jochimsen

• Årsmødetale ved skoleinspektør Jytte Andresen, Nykirke

• Børnehavebørn fra Sydtønder amt underholder på scenen med sang og dans

• Tale ved udenrigsminister Anders Samuelsen

• Skolebørn underholder med danske og frisiske sange

 

Kl. 15.00

• Kaffeteltet åbner

• Fodbold og rundbold starter, Bumperball, sminkning

• Segways og Hoppeborg åbner

• Hilsener nordfra i teltet, herunder faneudlevering til Nibøl UF

• Grillmad, pølsevognene åbner

• Afslutning på fodbold- og rundboldturneringen

 

Kl. 17.00

Afslutning på børneaktiviteterne, vindere og deltagere præmieres på scenen

 

Kl. 17.15

Farvel og tak - vi ses igen den 25. maj 2019