Facebook

ENDEN PÅ STRUKTURDEBATTEN?

"Enten skal der snart ske noget - eller også skal vi droppe debatten om strukturen."

Sådan har mange af tilbagemeldingerne inden for SSF været. Nu står Det Sydslesvigske Samråd der, hvor holdningerne til en grundlæggende forandring af den overordnede struktur er så langt fra hinanden, at SSF ønsker at droppe debatten herom. Resurserne skal bruges på andet end det, lød det fra SSF-formand Gitte Hougaard-Werner, der samtidig fastslog, at en ende på strukturdebatten ikke ændrer på det gode samarbejde blandt organisationerne.

Anbefalingen om at droppe strukturdebatten blev godt modtaget.