Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR:

 

Når startskuddet kan lyde for folkBaltica 6.-10. maj med op imod 30 koncerter i det dansk-tyske grænseland med Flensborg som ankerpunkt, kan musikglade fra hele Europa takke en engageret flok ildsjæle - bl.a. i SSF for, at festivalen blev reddet. Gennem grundlæggelsen af foreningen folkBaltica e.V. som afløser for den hedengangne folkBaltica GmbH lykkedes det at fremtidssikre festivalen.

I år har den temaet Nordsø-Østersø, og programmet og priser kan nærlæses på dansk, tysk og engelsk på www.folkbaltica.de.

Idet også det danske mindretal er med, bør f. eks. koncerterne i Medborgerhuset med ULC i Egernførde 7. maj kl. 20, børnekoncerten med Tumult og Kalüün 8. maj kl. 9:15 i Tyske Hus i Flensborg og kl. 15 med Eplemøya Songlag & Nynke på Dansk Centralbibliotek, samt nordisk bal med Baltic Crossing 9. maj kl. 15:30 på Flensborghus nævnes.

De ti danske som tyske medlemmer, foreningen folkBaltica har, er alle "professionelle medlemmer": Flensborg, Sønderborg og Tønder kommuner, Landesarbeitsgemeinschaft Folk, Kulturstiftung Schleswig-Flensburg, Dansk Rock Samråd (ROSA), Flensburger Folkverein, Speicher Husum og last but not least Sydslesvigsk Forening og Bund Deutscher Nordschleswiger.

Selvsagt er folkBaltica fortsat afhængig af tilskud andetsteds fra, men med det potentiale, kunstnerisk som medialt, festvalen har, forventer hverken bestyrelsen eller den kunstneriske leder Harald Haugaard problemer.

Sydslesvigsk Forening ser folkBaltica som et fyrtårn i det dansk-tyske grænselands kulturlandskab, som en berigelse. SSF vil også videre gøre sit til, at festivalen udvikler sig til glæde for flertal og mindretal.

God fornøjelse!

SYDSLESVIGSK FORENING