Facebook

SSF bestyrelsesmedlemmer:

I august er der SSF generalforsamlinger. Den 10.08. bliver Garding og Tønning distrikt lagt sammen og den 24.8. er der amtsgeneralforsamling.

Til begge dele har vi TRÆNGENDE brug for nye bestyrelsesmedlemmer, som vil være med til at udvikle mindretallet på Ejdersted, planlægge arrangementer…

Det er kun, hvis vi har et aktivt foreningsliv her på Ejdersted, at vi kan sikre fremtiden her for os som mindretal!

Arbejdet i foreningerne skal fordeles på flere personer. Vær med for jeres egen og jeres families skyld!

Hvis du har interesse i at overtage en bestyrelsespost enten i stordistriktet eller amtet, meld dig gerne hos mig.

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingerne!

Hilsen Kerstin