Facebook

PANELDEBAT om SIKRING AF SPROGRETTIGHEDER

Mandag den 18. april kl. 16-18 - Flensborghus, Flensborg

 

På initiativ af den europæiske kulturhovedstad 2016 San Sebastian arrangerer Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI) i Flensborg en paneldebat med emnet: "Sikring af sprogrettigheder i Europa. Hvordan kan vi deltage i udarbejdelsen?”

 

Repræsentanter fra det danske, tyske, frisiske og baskiske mindretal diskuterer med hinanden og med interesserede borgere nødvendigheden for sikring af sprog. Debatten i panelet og indlæg fra publikum bidrager til at forberede "protokollen" til sikringen af sprogrettigheder, som bliver præsenteret i december 2016 i Donostia/San Sebastian. Arrangørerne lægger stor vægt på at inddrage både græsrodsorganisationer og almindelige borgere i udarbejdelsen.

 

PROTOKOLLEN

Protokollen er et dokument, der skal beskytte sprogenes ligestilling og støtte truede sprog. Den bliver udarbejdet med bidrag fra civilsamfundet og under vejledning af en videnskabelig arbejdsgruppe. Den indeholder mindstekrav, der er nødvendige for at beskytte alle borgernes sprogrettigheder i Europa.

 

Det ansvarlige udvalg består af seks anerkendte og erfarne organisationer hhv. institutioner, bl.a. ECMI. Arrangementet er organiseret i samarbejde med fonden Donostia/San Sebastian 2016 Foundation, Europæisk Kulturhovedstad og Rådet for Baskiske Sprogenheder, en paraplyorganisation med 40 organisationer, der er aktive for at fremme det baskiske sprog.

 

PANELET

Panelet mandag den 18. april kl. 16-18 på Flensborghus består af baskeren Paul Bilbao, friseren Lars Harms, den tyske nordslesviger Harro Hallmann, den danske sydslesviger Jens A. Christiansen og FUEN-præsident Hans Heinrich Hansen.

 

Bypræsident Swetlana Krätzschmar, Flensborg, byder velkommen. Åbningen og afslutningen står prof. dr. Tove Malloy, ECMI, for. Som ordstyrer fungerer dr. Jørgen Kühl, formand for ECMIs bestyrelse.

 

Arrangementet er åbent for alle interesserede og foregår på engelsk med simultanoversættelse til tysk.

 

Tilmelding inden den 13. april til info@ecmi.de