Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR - denne gang om onsdagen:

At de anerkendte mindretals- hhv. regionalsprog i Slesvig-Holsten - dansk, frisisk og nedertysk - fremover må benyttes, når der rettes henvendelse til den offentlige administration i Slesvig-Holsten med ansøgninger, forespørgsler, indsigelser og almen korrepondance, er intet mindre end en mindretalspolitisk landvinding. Med den slesvig-holstenske landdags vedtagelse med et stort flertal - uden FDPs stemmer - fredag den 29. april er tidligere tiders mindretalspolitiske uenighed i landdagen øjensynligt et overstået fænomen.

 

Selvom medlemmer af et nationalt hhv. sprogligt mindretal i almindelighed udmærket er i stand til at formulere sig på tysk i skrift og tale, kan vi i SSF kun tilslutte os SSW, der påpeger, at mindretallene, deres kultur og sprog, ikke kun historisk men også i praksis er en væsentlig bestanddel af slesvig-holstensk identitet. Ja, kunne man tilføje, delstatens DNA. Den kendsgerning søger delstatsparlamentet med den sproglige ligestilling at leve op til.

 

Også synspunktet, at ingen stilles ringere gennem denne sproglige ligestilling, der dog for mindretallene er en yderligere offentlig anerkendelse og en umådelig gevinst, bakker SSF 100 procent op om. Den nye lovgivning har også en ren praktisk side, idet danske mindretalsorganisationer fremover slipper for at skulle betale ret så dyre oversættelser af f. eks. byggeandragender og arkitekttegninger, når de kommunikerer med myndighederne.

 

Landdagen skabte derudover det juridiske grundlag for, at den offentlige skiltning i Nordfrisland fremover bliver tosproget tysk-frisisk. Herigennem synliggøres ikke blot det frisiske mindretal men også den kulturelle og sproglige mangfoldighed, der gør Nordfrisland og delstaten Slesvig-Holsten så enestående, ikke mindst overfor turister.

 

Delstaten støtter omstillingen med 300.000 euro i 2016 og 2017.

Endelig rummer de mindretalspolitiske vedtagelser i landdagen fra i fredags også et retsligt grundlag for støtte til mindretalssproglige tilbud til de mindste - i vuggestuer og børnehaver.

 

Alt i alt er de vedtagne love for det danske mindretal en sejr for det danske sprog. SSF håber, at denne sprogpolitiske landvinding også har sin virkning indadtil.