Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Efter sidste års 60-års jubilæum for de nationale mindretals "grundlov", Bonn-København Erklæringerne af 1955, og forrige års 150 års markering af krigen 1864 er arbejdsåret 2016 forholdsvist roligt, når lige man ser bort fra, at SSW-overborgmesteren i Flensborg står til genvalg 5. juni og landdagsvalget 2017 skal forberedes. Også 100-året i 2020 for folkeafstemningen, genforeningen og grundlæggelsen af bl.a. det danske mindretals folkelige og kulturelle hovedorganisation SSF og Skoleforeningen forberedes lige så stille.

Under permanent hensyn til mindretallets bestræbelser på at gøre sig mere synlig ved en målrettet kommunikations- og informationsstrategi i Danmark - og blandt sine egne - har SSF i år valgt mottoet "Sydslesvig - hvad rager det dig?".

Det officielle Danmark - kultur- og kirkeminister Bertel Haarder, mindretallets "fagminister" børne-, undervisnings- og ligestillingsministeren Ellen Trane Nørby og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen - har ligesom andre honoratiores fra det politiske Danmark bebudet deres komme.

Men også foreningsDanmark samt vore egne er traditionen tro pænt repræsenteret på talerstolene ved over 40 møder den weekend, og underholdningssiden med egne og "importerede" kræfter er bestemt heller ikke at kimse ad. For slet ikke at tale om slesvig-holstenske toppolitikeres deltagelse: Både landdagspræsident Klaus Schlie og ministerpræsident Torsten Albig har bebudet deres komme. Og for første gang i historien deltager også forbundsregeringens mindretalskommitterede - immervæk med status af viceminister (Staatssekretär) - Hartmut Koschyk fra Berlin.

Som årsmødearrangør glæder SSF sig over, at årsmøderne også i 2016 gennemføres i fine rammer med et godt indhold og vægtige personligheders opbakning - ikke mindst ved de tre store friluftsmøder i Flensborg, Slesvig og Husum.

Dansk - og tysk - politiks opbakning til os og vore årsmøder er utrolig vigtigt, men lige så vigtigt er vore egne foreningers og vore medlemmers deltagelse i vore fælles folkemøder, årsmøderne.

Velkommen alle til årsmødet 2016!