Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Foruden SSFs ledelse sender Skoleforeningen og SdU repræsentanter til Rumænien for at deltage i kongressen og bidrage til drøftelse og behandling af aktuelle mindretalspolitiske spørgsmål.

Øverst på dagsordenen står omsætning af borgerinitiativet Minority Safepack. Der skal indhentes mindst én million underskrifter fordelt over mindst syv EU-lande. Dernæst sættes fokus på nationale mindretals evne til udvikling og innovation, samt autonomi og mindretals bidrag til Europas sproglige mangfoldighed og kulturarv.

Borgerinitiativet vil blive grundigt belyst. Den europæiske domstols opbakning til initiativet og EU-Kommissionens efterfølgende tilbagetog fra sin afvisning i 2013 og nu anerkendelse og registrering af initiativet vil være et gennemgående kongrestema. Der er tale om en sejr for Europas nationale mindretal. Målet er at sikre mindretalspolitiske rammer i EU, der støtter mindretallenes ret til at anvende deres modersmål, etablere uddannelse og udfolde deres kulturliv.

Minority Safepack er det første borgerinitiativ, der har fået medhold i en klage til den europæiske domstol over Kommissionens afvisning. Det skyldes ikke kun Kommissionens eklatante saglige fejlvurdering, men også, at Unionen befinder sig i en legitimationskrise. Eurokrise, Brexit og manglende folkelig opbakning tvinger EU til fornyelse og etablering af et mere borgernært Europa. En måde at imødekomme dette behov er at godkende flere borgerinitiativer.

SSF ser frem til en spændende kongres, der også helt praktisk bør præsentere en køreplan og værktøjer for underskriftsindsamlingen. Endvidere bør FUEN-ledelsen allerede nu overveje og signalere, hvordan FUEN sikrer den bedste opfølgning efter at underskrifterne er i hus.

Ved samme lejlighed afgøres det også, hvor de u-officielle Europamesterskaber i fodbold for nationale mindretal (Europeada) skal afholdes i 2020.

Sammen med Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger (SdU) og Bund Deutscher Nordsleswiger (BDN) har Sydslesvigsk Forening (SSF) ansøgt om værtsskabet, så mesterskaberne kan afvikles her i grænselandet. Kärnten-slovenerne, som er et nationalt mindretal i Østrig, har også budt ind på værtsskabet.