Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Fra kl. 18-24 er dørene åbne til Det Sønderjyske Værelse, som er SSFs faste base på Christiansborg. Her kan alle og enhver, der har lyst til at lære det danske mindretal lidt bedre at kende, komme i tale med en bred vifte af dansksindede sydslesvigere, som på forskellig vis er engageret i grænselandets mangfoldighed af foreninger, organisationer og institutioner, som hører til det danske mindretal. Delegationen vil være synligt til stede i og omkring Det Sønderjyske Værelse, der ligger på anden sal.

Københavnerne i Kulturnatten kan denne gang også få lejlighed til at læse og studere det splinternye præsentations-hæfte ”Oplev Sydslesvig”, der er så frisk fra trykkeriet, at teksten og indholdet og de mange portrætter af udvalgte sydslesvigere ikke kan undgå at smitte positivt af på de læsere, der får hæftet i hånden. Delegationen er naturligvis også klar til at møde gæsterne face-to-face, så de kan få sig en personlig snak om livet og dagligdagen som en del af det danske mindretal syd for grænsen anno 2017.

Og for de legesyge, der gerne vil teste deres viden og øre for regionens særlige sprog og vendinger, medbringer vi også en særlig ’grænselands-sprogquiz’ med små præmier til de dygtige. Og så skal københavnerne naturligvis heller ikke slippe for muligheden for at skrive under på det fælleseuropæiske borgerinitiativ Minority Safepack Initiative, så de også kan være med til at gøre fundamentale mindretals-rettigheder og mindretalsbeskyttelse til et officielt fælleseuropæisk anliggende.

Kort sagt, ingen Kulturnat uden Sydslesvig!