Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Som omtalt andet sted her på siden skruer SSF fuldstændigt ned for blusset i dagene mellem jul og nytår. Såvel generalsekretariatet på Flensborghus som de respektive amtssekretariater vil være lukkede og ubemandede fra arbejdstids ophør i morgen, fredag, til og med mandag 2. januar 2018.

Af samme grund ønsker SSF skyndsomt at sige Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår til alle sine medlemmer, alle ansatte og venner, bekendte og samarbejdspartnere. Og i samme åndedrag også en stor Tak for de mange aktiviteter, tilbud og arrangementer og det store frivillige engagement, som foreningens delegerede, folkevalgte formænd og bestyrelser og øvrige frivillige har ydet det år, der snart rinder ud. Og som undervejs har budt på mange store oplevelser, mange udfordringer og mange opgaver - og desværre også et par enkelte skuffelser, som på forskellig vis har bragt sindene i kog.

Ikke kun i SSF’s egne rækker - også blandt vore ligestillede medaktører i grænselandet.

Men sådan må det nødvendigvis være, når ambitionerne og visionerne rækker til andet og mere end blot at drive en snart 100 år gammel kulturbærende forening videre efter "same procedure as last year"!

Selv om det ikke lykkedes mindretallets politiske venner i SSW at fastholde regeringssamarbejdet i Slesvig-Holsten efter delstatsvalget i maj, og selv om det heller ikke lykkedes at score værtsskabet for de kommende Europa-mesterskaber i fodbold for europæiske mindretal i 2020, - og selv om det bestemt også er uvist, om indsamlingen af én million borger-underskrifter, der kan gøre mindretals-initiativet Minority Safepack Initiative (MSPI) til virkelighed, kommer helskindet i mål, - så har SSF fortsat viljen og modet til at forfølge sine mål og arbejde videre med sine visioner i 2018. Ikke kun på de indre linjer, hvor foreningens forsatte udvikling og struktur fortsat vil blive prioriteret højt.

Et andet nytårsfortsæt vil være, at Sydslesvigsk Forening også i 2018 vil bestræbe sig og medvirke til at sætte grænselandet og det forbilledlige dansk-tyske mindretals-samarbejde på det europæiske landkort som et godt eksempel på fredelig sameksistens på tværs af nationale tilhørsforhold og sprog-kulturelle forskelle.

God Jul og Godt Nytår til alle!