Facebook

KOMMENTAR

 

Tirsdag morgen blev det offentligt, at vores ansøgning til UNESCO om at få Danevirke anerkendt som verdenskulturarv er rykket frem på sidste felt inden målet. Uden garanti for det sidste træk, men med fremragende udsigter. Nu mangler der ikke meget, før det danske mindretal (i dette tilfælde i form af SSF) sammen med tyske partnere har været med til at sætte et af Danmarks støste nationale symboler på UNESCOs verdenskulturarvliste.

 

Tirsdag aften måtte vi så tage det tunge skridt at skrinlægge projektet Mindretallenes Hus for SSFs vedkommende. Brandærgerligt er det, ideen var god og vedbliver med at være det. På den anden side er der ingen tvivl om, at afgørelsen var rigtig.

 

SSF har nu trukket sig fra Mindretallenes Hus, men vi trækker os ikke fra det internationale arbejde og medansvar. Det er fortsat et af tre arbejdsområder, som er fastlagt i vores vedtægter. Ligesom SSW i EFA, Skoleforeningen i FUEN, SdU i YEN og Flensborg Avis i MIDAS-samarbejdet vil vi stadig pleje kontakterne og nyde godt af den gensidige inspiration. Af debatten om Mindretallenes Hus kan vi tværtimod lære hvor vigtigt det er at sprede dette samarbejde mere ud. Så flere i mindretallet får den berigende oplevelse det er at møde mennesker fra andre mindretal som vi har meget til fælles med, og opdage, hvordan de lever deres mindretalsliv.

 

Men når det er sagt, så må vi se i øjnene, at det ikke var muligt at opnå enighed i det danske mindretal om at hente denne oplevelse hertil i form af Mindretallenes Hus. Og vi må indse, at forløbet til tider må have været uheldigt, når det af nogle opfattes som en belastning af forholdet mellem Sydslesvigudvalget og os. Det var selvfølgelig ikke meningen.

 

Vi drager den lære af forløbet, at alt, der vedrører det danske mindretal - også støtten til det internationale arbejde - i Danmark ene og alene går over Sydslesvigudvalgets bord. Og at udelukkende Sydslesviglovens rammer definerer spillerummet for Danmarks økonomiske støtte. Sydslesvigloven er unik og giver mindretallet skræddersyede rammer for det danske arbejde i Sydslesvig.

 

At forholdet til Danmark ikke kan blive kastet ud af kurs på grund af et enkelt projekt, viser udspillet, der så kom fra den danske integrationsminister om onsdagen. Flere års anstrengelser i SSF for at opnå mulighed for dansk statsborgerskab til engangerede medlemmer af det danske mindretal har båret frugt. Det er vi meget taknemmelige for - og det kan vi ikke mindst takke Sydslesvigudvalget for. Dets medlemmer er tidligt gået ind i debatten og har bidraget til, at der kunne findes en konsensus omkring denne ordning, der både tilgodeser Samrådets ønsker om en muligst bred ordning og Danmarks behov for eksklusivitet omkring statsborgerskabet.

 

Så samlet set har de sidste ti dage været to skridt frem og et skridt tilbage. Der har været hjerteblod i alle tre sager. Men alt i alt har beslutningerne været med til at bringe SSF og mindretallet et skridt frem. Det må vi glæde os over.