Facebook

VI ER KULTURARV I TYSKLAND

Samlivet i det dansk-tyske grænseland er i Tyskland blevet anerkendt som immateriel kulturarv. Det har den tyske UNESCO-Kommission meddelt: „Das Expertenkomitee würdigt diesen Vorschlag als beispielhaft für ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen in Grenzgebieten,“ fremgår det af skrivelsen fra de tyske UNESCO-eksperter til Sydslesvigsk Forening (SSF) og Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN).

 

De to organisationer fra henholdsvis det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretals hovedorganisation har i fællesskab i begyndelsen af 2018 sendt en ansøgning om anerkendelse af samlivet i grænselandet som immateriel kulturarv. Optagelse på den danske, nationale liste er allerede opnået.

„Vi glæder os rigtig meget. Mindretalsmodellen i det dansk-tyske grænseland er et flot resultat af mange års arbejde. Det er lykkedes mindretallene at overvinde en kløft, der mange steder i Europa og i verdenen forekommer umulig. Status som kulturarv sætter fokus på, at det er muligt at opnå så godt et resultat,” siger formanden for det danske mindretals kulturelle hovedorganisation, SSF, Jon Hardon-Hansen.

Formanden for det tyske mindretal, Hinrich Jürgensen, tilføjer: „Vores fredelige og konstruktive samliv er blevet styrket i de seneste årtier og for de yngre generationer forekommer fordoms voldsomme og uforsonlige konflikter uvirkelige. Det er derfor også vigtigt at huske på, hvor vi kommer fra og at det opnåede ikke er en selvfølge. Med status som kulturarv får vi opbakning til at sikre den kulturelle mangfoldighed i de kommende generationer.”

 

SSF og BDN håber nu, at den tyske og den danske regering i fællesskab går et skridt videre og sender ansøgningen videre til UNESCO for at opnå den internationale anerkendelse.

Foto: Jon Hardon Hansen og Hinrich Jürgensen