Facebook

SSF's HOVEDSTYRELSE MØDES

 

Hermed indkaldes til møde i SSFs hovedstyrelse

tirsdag den 10. september 2019, kl. 18.30

på Risum Skole, Dorfstraße 91, 25920 Risum-Lindholm

 

Dagsorden:

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7.

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6.

3. Valg af dirigent.

4. Godkendelse af den åbne protokol fra den 25. juni 2019.

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden.

6. Formandens beretning.

7. Nyt fra SSFs udvalg

8. Årsmødeudvalgets beretning v/ Gitte Hougaard-Werner

9. Teater- og koncertudvalgets beretning v/ Tine Bruun Jørgensen

10. Kulturudvalgets beretning v/ Knud Ramm-Mikkelsen

11. Udkast til SSFs inhabilitetsregler. Bilag vedlagt.

12. Forslag til mødeplan for 2020. Bilag vedlagt

13. Eventuelt.

14. Lukket møde.