Facebook

REGNSKAB GODKENDT

Medlemmerne af SSFs hovedstyrelse har netop godkendt regnskabet for 2019. SSF går ud med et underskud på omkring 138.000 euro. Det skyldes primært merudgifter på personaleområdet og et underskud på Skipperhuset i forbindelse med renoveringsarbejde.

Desuden stod blandt andet årsmøderne og markeringen af SSFs 100-års jubilæum på dagsorden.

Hovedstyrelsesmødet fandt sted på Flensborghus, men selv om det indholdsmæssigt mindede om andre møder, var det på grund af Corona-reglerne på mange måder et usædvanligt møde.

Mens de delegerede sad i Flensborghus’ store sal, indtog de ansatte og gæster den lille sal, hvor de kunne følge med via video-transmission.

Og der blev - formentligt for første gang i SSFs historie - ikke sunget ved hovedstyrelsesmødet. Alligevel sagde flere af deltagerne, at de var glade for et “rigtigt” møde efter flere ugers nedlukning.