Facebook

SYDSLESVIGSK FORENING MÅSKE YNGRE END TROET

Sydslesvigsk Forening er muligvis yngre end hidtil troet.

Stiftelsesprotokollen fra 1920 tyder nemlig på, at Den slesvigske Forening, der senere blev til Sydslesvigsk Forening, blev stiftet den 28. juni 1920 - ikke den 26. juni 1920, som man hidtil er gået ud fra.

Det vil sige, at SSF muligvis er to dage yngre end troet.

Historikerne Merete Bo Thomsen og Mogens Rostgaard Nissen fra Centralbibliotekets forskningsafdeling er i forbindelse med udgivelsen af en jubilæumsbog om SSF gennemgået protokoller og referater fra 100 års foreningsarbejde.

Derved faldt de over datoen i stiftelsesprotokollen fra 1920.

I den skriver Ernst Christiansen, SSFs første formand, at der efter nogle indledende og forberedende møder holdes et større møde mandag den 28. juni 1920 for at tage beslutningen om at oprette en ny stor forening, Den slesvigske Forening.

Men i andre protokoller og i bogen “Slesvig delt”, som L.P. Christensen udgiver i 1922, skriver Ernst Christiansen intet om mødet den 28. juni.

Derimod nævnes blandt andet et møde lørdag den 26. juni.

Samtidig forligger der en protokol fra stiftelsen af Harreslev-distriktet. I denne er det klart noteret, at hovedforeningen blev stiftet 26. juni 1920.

USIKKERHED

Mogens Rostgaard Nissen fortæller, at der er en del usikkerhed forbundet med hovedforeningens stiftelsesprotokol. Den er nemlig først skrevet den 19. oktober 1920. Det vil sige flere måneder efter den egentlige stiftelse.

- Det kan også være, at tillidsmændene holdt et møde om lørdagen, hvor de besluttede selve stiftelsen. Og så holdt man et møde om mandagen for at få det formelle på plads. Det ved vi ikke med sikkerhed, forklarer Mogens Rostgaard Nissen.

Både protokollen fra stiftelsen af hovedforeningen og protokollen fra stiftelsen af Harreslev-distrikt vurderes som troværdige kilder.

- Vi har desværre ingen andre kilder fra dengang. Flensborg Avis har ikke skrevet om stiftelsen, hvilket er overraskende, fordi mange af tillidsmændene var tilknyttet avisen, siger Mogens Rostgaard Nissen.

TROSSPØRGSMÅL

Siden der er troværdige kilder til begge datoer, bliver spørgsmålet om, hvornår SSF blev stiftet, lidt af et trosspørgsmål.

- Historie og kilder skal man altid se nuanceret på. Og nu har man i snart 100 år fejret fødselsdagen den 26. juni. Der er ingen grund til at lave om på det, siger Mogens Rostgaard Nissen.

Det har SSF heller ikke tænkt sig at gøre.

Jubilæet markeres den 26. juni - dog i mindre omfang på grund af Corona-reglerne.

- Det er en sjov historie, og det er interessant, hvad historikerne har fundet frem til. Men der er en del usikkerhed forbundet med den, så vi holder fast i den 26. juni, som altid har været vores fødselsdag, siger SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.