Facebook

Sætternissen havde været på spil i Kontakt i dag, så her kommer de rigtige oplysninger i artiklen

 

HUSK AT BETALE

 

De fleste medlemmer af SSF har betalt deres medlemskontingent for 2021. Enten via den såkaldte Lastschrift eller gennem indbetaling på SSFs konto. Men en del medlemmer har ikke fået det ordnet endnu.

 

SSFs konto:

IBAN: DE 91 2152 0100 1000 0075 75

BIC: UNBNDE21XXX

I Danmark:

Sydbank Padborg 8065-1023816

 

PERMANENT MEDLEMSKORT

En af følgerne af de nye medlemskort, som SSF indførte for et par år siden, og som nu er permanente - og altså ikke mere kun gældende for et år ad gangen, er, at der heller ikke mere udsendes faktura/ regninger/ opkrævninger til medlemmerne med posten.

 

De medlemmer, SSFs centralkartotek har email-adresser på, får en elektronisk faktura. De andre ikke.

 

De medlemmer, der har givet SSF lov til at trække medlems-kontingentet fra deres konto med såkaldt Lastschrift, fik kontingentet trukket i marts.

 

De medlemmer, der selv anviser kontingentet, opfordres til at gøre det hurtigst muligt.

 

Eftersom der ingen faktura udsendes med posten mere, får man heller ingen rykker. Man risikerer altså at miste sit medlemskab, hvis ikke man betaler.

 

Kontingentet er:

Enkeltmedlemskab 24 euro/ år, husstandskontingent 37 euro/ år, ungdomskontingent 5 euro/ år.