Facebook

MØDET MED ANDRE MINDRETAL

På billedet ses Bahne Bahnsen sammen med Pier Bergsma.

Pier er vestfriser i Nederlandene, og han fortalte i en pause, at selv om skolerne i hans område er forpligtet til at tilbyde frisisk, sker det tit ikke. Udfordringen er, at mange ikke ser nogen økonomisk fordel i at lære frisisk.

Han overvejer, om en løsning kunne være, at myndighederne forpligtes til at ansætte flere tosprogede. På den måde kunne der skabes en økonomisk fordel forbundet med sproget.

I den nederlandske provins, hvor vestfriserne holder til, er der omkring 600.000 indbyggere. Halvdelen af dem taler ifølge Pier frisisk, men han frygter, at mindretalssprog får det svært i fremtiden.