Facebook

OVERSØ-MARCH BLEV GENNEMFØRT

Slaget ved Sankelmark i 1864 bliver hvert år markeret med en march fra Flensborg til tre mindesmærker ved Sankelmark. Her nedlægges kranse, og der holdes taler - for at minde om de mange faldne danske, tyske og østrigske soldater.

På marchen holdes desuden en fælles pause i Bilskov.

Oversø-marchen har i flere år været et tilløbsstykke med deltagere fra begge sider af grænsen. I 2020 med ungdomstaler fra det danske mindretal i Sydslesvig og fra det tyske mindretal i Nordslesvig.

I 2021 blev arrangementet reduceret til kransnedlæggelser på skift. Det vil sige, at “Stammkomitee von 1864” først nedlagde en krans, en halv time derefter var det så Sydslesvigsk Forenings tur.

Ved det danske mindesmærke havde Horst Schneider, en af den danske forsvarskommandos tre ulønnede tilsynsførende med krigsgravene i Sydslesvig, også nedlagt en krans.

I år foregik markeringen igen i en nedskaleret form, men dog med flere deltagere end i 2021. Kransnedlæggelsen foregik nemlig på samme tid, og der var nogle få gæster med.

Mindehøjtideligheden “Oversø-Marchen” holdes hvert år den 6. februar. Bag arrangementet står Stammkomitee von 1864 og Sydslesvigsk Forening.