Facebook

DANEVIRKE OG LANDESMUSEEN SH SKRIVER UNDER PÅ SAMARBEJDSAFTALE

 

Sydslesvigsk Forenings Danevirke Museum og de slesvig-holstenske statslige museer (Schleswig-Holsteinische Landesmuseen) har i dag (15. september) indgået en samar­bejdsaftale. Det er den første af slagsen med et tysk museum. Aftalen omfatter blandt andet et snævert samarbejde omkring UNESCO-verdensarven Hedeby-Danevirke, permanent udlån af arkæologiske fund til Danevirke Museum, samarbejde med henblik på det danske marked og videnskabelig sparring.

 

Denne samarbejdsaftale ligger i naturlig forlængelse af det hidtidige arbejde påpeger Prof. Dr. Dr. Claus von Carnap Bornheim, der er ledende direktør for Schleswig-Holsteinische Landesmuseen på Gottorp Slot i Slesvig.

 

For Sydslesvigsk Forenings (SSF) generalsekretær Jens A. Christiansen udgør det tætte samspil mellem museerne intet mindre end en milepæl i det dansk-tyske samarbejde.

Læs mere på:

syfo.de/news/detail/danevirke-og-landesmuseen-indgaar-samarbejdsaftale/new6322ed1433e1f944749949