Facebook

Skal det danske mindretal hvert år holde et fælles Åbent Hus arrangement?

Det vil sige et arrangement, hvor alle mindretallets foreninger og institutioner åbner dørene for flertalsbefolkningen?

Preben Kortnum Mogensen, en af initiativtagerne bag et lignende arrangement i SL-FL den 1. april, lagde op til debat, da SSF Flensborg Amt holdt generalforsamling på Flensborghus.

Spørgsmålet kom efter amtsformand Karsten Weber i sin beretning bad om tilbagemeldinger fra distrikterne.

Men Preben Kortnum Mogensens spørgsmålet gælder hele fællesskabet - skal det danske mindretal hvert år holde et fælles Åbent Hus arrangement?