Facebook

FOLKETINGET HOLDT "GÅ-HJEM-MØDE" OM MINDRETALLET OG GRÆNSELANDET

Tirsdag stod det danske mindretal og det dansk-tyske grænseland på dagsordenen, da der blev holdt et såkaldt “Gå-hjem-møde” i Folketinget. Møderne, som holdes med jævne mellemrum, er en slags informationsmøder. De giver Borgens politikere samt embedsværket mulighed for at fordybe sig i et emne inden de holder fyraften - det vil sige, når de er på vej ud af huset.

Møderne tilbydes fra Folketingets præsidium, og tirsdag blev mødet organiseret i et samarbejde med Sydslesvigudvalget og SSF.

HILSEN FRA SØREN GADE

Mødet startede med en åbningstale, som Folketingets formand Søren Gade holdt. I den kom han blandt andet ind på, at han som udenrigsminister altid brugte grænselandet som positivt eksempel på, hvordan man kan gå fra et mod hinanden til et med hinanden. Søren Gade opfordrede deltagerne til at opleve grænselandet på egen hånd. Det kunne for eksempel ske til Årsmøderne, som Folketingets politikere hvert år inviteres til.

Den bold greb Benny Engelbrecht, formand for Sydslesvigudvalget. Han var ordstyrer og han forklarede, at deltagerne skulle klædes godt på til at deltage i Årsmøderne.

OPLÆG OM MINDRETALLET OG GRÆNSELANDET

For at klæde politikerne godt på til et besøg i Sydslesvig henholdsvis i grænselandet, blev der holdt fire oplæg.

Den første oplægsholder var Axel Johnsen, Museum Sønderjyllands direktør. Han gav en historisk indflyvning, der blandt andet også gav svar på, hvorfor Folketinget har et Sydslesvigudvalg og hvorfor mindretallet ikke får et bloktilskud.

Efter museumslederen indtog SSF-formand Gitte Hougaard-Werner talerstolen. Hun oplyste om selve Årsmøderne. Det vil sige den historiske baggrund, men også mødernes format, motto samt årsmødernes enorme betydning for samhørigheden i mindretallet og til det danske fællesskab. Ikke mindst derfor er deltagelsen af det politiske Danmark af stor betydning.

Den politiske del, set fra mindretallet, tog Christian Dirschauer sig af. SSW-formanden gav ingen historisk baggrund på, hvorfor mindretallet har et eget parti. Til gengæld kom han ind på den historiske beslutning om at opstille til forbundsdagsvalg samt tre historiske valgresultater. Erfaringerne og oplevelserne de seneste uger kunne nogle af Christiansborgs politikere nikke genkendende til.

Inden SSW-formanden gik på, havde SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen holdt et oplæg om mindretallets forankring og fremtidssikring. I det kom han ind på, at den folkelige, kulturelle og politiske navlestreng til Danmark fortsat er grundforudsætningen for det danske arbejde i Sydslesvig.

Læs hele oplægget her: syfo.de/news/detail/det-danske-mindretal-forankring-og-fremtidssikring/new646de592d854f020280599 .

Mødet sluttede med et traktement og muligheden for at tale med repræsentanter fra de sydslesvigske organisationer, der ligeledes var inviteret med til oplysningsarrangementet.