Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Lad os slå fast med syvtommersøm:

SSF har aldrig været til møde med partierne i landdagen eller kulturministeren om emnet, men udelukkende talt med Slesvig by, som i kraft af medlemsskab af Landestheater er forpligtet til at stille med et spillested, med SSWs byrådsgruppe og med Landestheater. Og et nyt møde med Slesvig by forestår.

SSF har ved at stille Slesvighus til rådighed som spillested i snart flere år handlet ud fra et kulturpolitisk ansvar for helheden i denne delstat, ud fra en vis forpligtelse overfor Slesvig by og ud fra et kollegialt partnerskab med Landestheater som god samarbejdspartner i mange henseender - på trods af SSF Gottorp amts kritik af ikke at have fuld råderet over salen.

At vi ikke kan stille salen til rådighed gratis, men opkræver leje, sker ud fra et ansvar overfor SSFs pengegivere, der støtter foreningens kulturarbejde med skattemidler. Det kan man da ikke lastes for.

By the way: Kulturministeren, der som bekendt har hjemme i SSW og det danske mindretal, har alle årene med al tydelighed vist, at hun er alle slesvig-holsteneres kulturminister og netop ikke blot det danske mindretals.

Det ved CDU også, og bør derfor ikke nedlade sig til så platte insinueringer.

SYDSLESVIGSK FORENING