Facebook

ÅRSMØDELØRDAG

 

Emne: Bonn-København erklæringerne set i lyset af den aktuelle udenrigs- og mindretalspæolitiske situation i Europa

Som led i årsmøde-programmet arrangerer SSF igen et debatmøde som er åbent for alle interesserede. I år under overskriften "Bonn-København erklæringerne set i lyset af den aktuelle udenrigs- og mindretalspolitiske situation i Europa". Der er lagt op til meningstilkendegivelser fra et panel, der ved, hvad de taler om. Danmarks ambassadør i Tyskland Per Poulsen-Hansen, Justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk og FUEN-præsident Hans Heinrich Hansen får ordet efter velkomst ved SSFs formand Jon Hardon Hansen. SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen agerer ordstyrer. Efter indlæggene slippes debatten løs.

 

På debatmødet søges spørgsmål som "Hvordan kan grænselandets erfaringer inspirere til løsning af aktuelle og fremtidige mindretalskonflikter i Europa?" besvaret.

 

FROKOST

Efter mødet er SSF vært ved en frokost frem til kl. 12:30, så gæster, der skal til eftermiddags-arrangementer, kan nå at være fremme til tiden. Deltagelse i frokosten kræver tilmelding til Dansk Generalsekretariat v/ Jette Hanisch, tlf. +49 461-14408-120, fax +49 461-14408-131, jette@syfo.de.

Tænk på, at der er begrænset p-mulighed i Flensborghus´ gård.