Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

SSF - for den sags skyld hele det danske mindretal - har traditionen tro et godt forhold til - og samarbejde med - den danske regering, uanset dens sammensætning. Derfor skal der også fra os syd for den dansk-tyske grænse lyde et tillykke til regeringen og dens ministre. Gennem udnævnelsen af hele fem sønderjyder til ministre har Lars Løkke Rasmussen - måske utilsigtet - også perspektiveret det dansk-tyske grænseland.

Med Ellen Trane Nørby som minister for børn, undervisning og ligestilling, får det danske mindretal en minister, der kender til forholdene i Sydslesvig. Mindretallets gode ven både som tidligere minister og Folketingspræsidiets 1. næstformand, Bertel Haarder, sønderjyden med stort S, er udnævnt til kultur- og kirkeminister. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er en mindst lige så god mindretals- og grænselands-kending som Hans Christian Schmidt, der er (gen)udnævnt til transport- og bygningsminister. Og last but not least er Carl Holst, fhv. formand for Region Syddanmark, og lige valgt ind i Folketinget, udnævnt til forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde. Fem af 17 ministre med rod i det sønderjyske.

Det er ikke så ringe endda...