Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Det er nødvendigt på baggrund af påkrævede omlægninger i foreningens regnskab og et deraf følgende regnskabshul at se efter i sømmene, hvor der kan skæres i foreningen. SSFs forsamlingshuse er en betydelig post på foreningens regnskab. Derfor kan det ikke undgås, at også husene tjekkes ud fra fokuspunkter som: rimeligt aktivitetsniveau, det mindretals- og foreningspolitiske behov samt omkostningerne, herunder ikke mindst saneringsbehovet.

Langt hovedparten af SSFs forsamlingshuse har selvsagt deres eksistensberettigelse. Men den videre eksistens af forsamlingshuse, der ikke lever op til standarden, når det gælder brugen og økonomien, og trods berettigede forventninger giver SSF hovedpine, bør drøftes nøgternt i distrikter, amter, ejendomsudvalget og Hovedstyrelsen. Det er indlysende, at vore forsamlingshuse udgør nødvendige rammer for det danske arbejde i Sydslesvig, og altså ikke kun SSFs.

Uden at der skal sættes navne på ved man meget vel i SSF, at der er huse på steder, hvor kun SSF-distriktet er tilbage, og hvor der kun er enkelte møder for de meget få, og hvor det uafvendeligt kun går én vej. Derfor er det vigtigt at diskutere, hvordan vi i SSF sikrer vor folkelige basis så mange steder som muligt - med gode huse og en geografisk spredning, der giver mening og et realistisk afsæt til et fornuftigt aktivitetsniveau og nye tiltag.

SSF-amtskonsulenternes årlige beretning viser, at foreningslivet lykkeligvis sprudler de fleste steder, og at SSF har mange engagerede ildsjæle. Men der, hvor det halter, er der brug for enten aktiv fødsels- eller dødshjælp. Det tager SSF op i forretningsudvalget, Hovedstyrelsen, amterne, distrikterne og ejendomsudvalget i den kommende tid.

Lad os sammen give dette alvorlige emne en ordentlig behandling, med al tænkelig hensyntagen til basis men også under ansvar for helheden.