Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Formålet, der realiseres sammen med et dansk konsulentfirma, er at undersøge, opgøre og beskrive, hvilken samfundsøkonomisk værditilvækst sydslesvigerne tilfører Danmark - ud over den almenkendte historiske og kulturelle værdi. Resultatet foreligger om et år og meddeles den danske offentlighed. Det er SSFs håb, at man gennem undersøgelsen bidrager til at revitalisere båndet mellem Danmark og det danske mindretal.

Værditilvæksten undersøges både gennem enkeltpersoners uddannelse, beskæftigelse og indkomst samt ved virksomheders vækst i omsætning og beskæftigelse. Projektet gennemføres i år.

Undersøgelsen, der bliver en fortsættelse af Sydslesvigudvalgets rapport "Kortlægning af uddannelsesforløb og beskæftigelse i Danmark for det danske mindretal i Sydslesvig" af november 2013, kommer til at hvile på offentligt tilgængeligt statistisk materiale men også spørgeskemaer og interviews med privatpersoner.

Det er selvsagt SSFs ønske, at personer, der kontaktes af konsulentfirmaet, indvilger i at deltage i undersøgelsen, hvor resultaterne - hvor ikke andet aftales - naturligvis anonymiseres.

Undersøgelsens resultat vil indgå i SSFs informations- og kommunikationsarbejde.