Facebook

KLOSTRE i KIRKE- og KULTURHISTORIEN

Dansk Kirke i Sydslesvig inviterer igen til højskoledage på Valsbølhus fra marts til oktober - denne gang om klosterbevægelsen i Europas kirke- og kulturhistorie. Der inviteres til et weekendophold i benediktinerklostret Königsmünster i Meschede som afslutning på forløbet. Udførligt program med alle foredrag etc. ligger ude i de danske kirker i Sydslesvig og på www.dks-folkekirken.dk.

 

Højskoledagene byder på en rejse gennem historien. Første højskoledag er lørdag den 19. marts kl. 9:30, hvor prof. em. i middelalderhistorie Brian Patrick McGuire lægger ud med to forelæsninger, dels en oversigtsforelæsning, dels et foredrag om Tysklands apostel Bonifatius. De næste højskolelørdage, hver gang med tre foredrag fra kl. 9:30 bliver den 23. april, den 28. maj, den 17. september og den 8. oktober.

 

Blandt de øvrige foredragsholdere skal nævnes Grethe Bay (kunst og arkitektur), universitetslektor Carsten Selch Jensen (klostret i lokalsamfundet med Ribe som eksempel), sognepræst Thomas Hornemann-Thielcke (Athos i Grækenland) og sydslesvigske præster.

 

Deltagere er velkomne til både hele serien eller enkeltlørdage/ foredrag - eller klosteropholdet. Man er velkommen til at forhøre sig nærmere, henholdsvis at vise sin interesse hos Finn Rønnow, tlf. +49 (0)4639 823, Ea Dal, tlf. +49 (0)461 25986, Jacob Ørsted, tlf. +49 (0)461 56446 eller Preben K. Mogensen, tlf. +49 (0)461 43376.