Facebook

SSFs HOVEDSTYRELSESMØDE - 15. MARTS i STORE VI

SSFs Hovedstyrelse er indkaldt til åbent møde (undtagen sidste dagsordenspunkt) tirsdag den 15. marts kl. 19 på Store Vi Danske Skole.

 

Dagsorden:

1. Spørgetid for medlemmer

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed

3. Valg af dirigent

4. Protokollen fra den 26. januar

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden

6. Formandens beretning

7. Præsentation af årsmødeplakaten

8. Revideret regnskab 2015, revideret budget 2016 og budget 2017 - orientering, drøftelse og godkendelse

9. Organisering af SSFs strukturarbejde

10. Nyt fra SSFs udvalg

11. Eventuelt

12. Lukket møde