Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

fremtidens forening, som SSFs basis selvsagt og ganske naturligt

indbindes i, hvis den ellers vil.

Mens førstnævnte aktivitet, der har en videreudvikling af de fhv. fadderskabsforbindelser, i dag: venskabsforbindelser mellem SSFs distrikter og Grænseforeningens lokal- hhv. regionalforeninger som formål, gerne skal munde ud i noget mere konkret (end blot navneforandringen) på et for alle interesserede åbent og gratis seminar sidst i maj på Christianslyst, kører arbejdet med de »handlekraftige fællesskaber« på en lidt anden skinne: Påbegyndt i samvirke med

projektet »Landbyhøjskole« i Danmark og et åbent »borgermøde« i Sønderbrarup har SSFs Hovedstyrelse sidst taget hul på etablering af en bredt sammensat tænketank, der mødes med SSFs forretningsudvalg og coach Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen medio april, for mandag den 2. maj at komme med et indspark netop om de »handlekraftige fællesskaber« på et ekstraordinært hovedstyrelsesmøde, der jo er åbent for medlemmer af SSF.

Begge projekter er et synligt udtryk for viljen til foreningsudvikling

- sammen med SSFs basis. Højtidelige indbydelser udsendes ikke. Men alle, der har noget på hjertet, kan være med.

Mød op, sig noget eller send en meningstilkendegivelse.