Facebook

Hvis nogen skulle være i tvivl om definitionen på Trekants-området, så er min ydmyge definition her:

Området mellem Aalborg Øst, Flensborg og København NV

De nuværende geografiske yderpunkter for udbredelsen af Væv En Bog

 

Trekanten - bibliotek & kulturhus

SSF Rendsborg-Egernførde Amt

BIBLIOTEKET