Facebook

STORT FREMMØDE OG GENVALG PÅ HELE LINIEN I SSF GOTTORP AMT. Onsdag den 15.maj 2019 blev der holdt generalforsamling for SSF Gottorp amt. Delegerede og gæster var mødt talrigt op. Petra Mohr blev genvalgt som amtsformand/ kvinde. Reidar Fischer blev genvalgt som første bisidder, Jan Lübker som tredje bisidder og Michaela Bumann som femte bisidder. Silke Gustafsson rykkede op til første suppleant.