Facebook

På amtsgeneralforsamlingen i går aftes blev Kerstin Meinert genvalgt som næstformand. Manuela Kramer og Kristin Gosch blev valg som bisiddere. Tillykke til de nyvalgte!