Facebook

TROMMEDANS OG KLINKBYGGEDE BÅDE ER LEVENDE KULTURARV

 

I går kom så den glade nyhed om, at ansøgningen ”Qilaatersorneq - grønlandsk trommedans og –sang” er blevet optaget på listen.

🇬🇱 Stort tillykke til os alle og især til alle i Grønland, Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut/ Government of Greenland) og Grønlands Nationalmuseum –og arkiv.

 

Danmark var også medansøger på en fællesnordisk ansøgning om optagelse af den nordiske klinkbådstradition på UNESCOs repræsentative liste. Norge var hovedansøger, men også Sverige, Island, Færøerne, Finland, Åland og Danmark stod bag nomineringen.

🎉 Også her er der grund til at sige tillykke, for i tirsdags traf UNESCO beslutning om at optage den gamle, nordiske byggetradition på UNESCOs fornemme liste over levende kulturarv.

Grønlandsk trommedans og trommesang er en meget stolt tradition, der har eksisteret i Grønland i århundreder. Trommedanse bliver traditionelt spillet på en oval tromme, der er lavet af en træramme, som er spændt over med en isbjørneblære. I Grønland har man længe haft fokus på, at den særlige tradition bliver videreført til de yngre generationer.

⛵️ Klinkbåden er en særlig bådtype med en konstruktion, hvor plankerne i skroget overlapper hinanden. Bådtypen har eksisteret i mere end tusind år, og den er derfor en vigtig del af den nordiske kystkultur og kulturarv. Det siges endda, at klinkbygningstraditionen har været med til at forme Danmarks identitet som en stolt og stærk søfartsnation (Vikingeskibsmuseet i Roskilde).

En sidste ansøgning fra mindretallet i den dansk-tyske grænseregion om ”Den dansk-tyske minoritetsmodel – en ramme for fredelig sameksistens i en kulturel mangfoldig region” – blev desværre ikke optaget på UNESCOs liste i denne omgang (Sydslesvigsk Forening).

 

🤝 Minoritetsmodellen bygger på respekt for kulturel forskellighed og er et godt eksempel på, hvordan det er lykkedes at opnå en fredelig sameksistens mellem minoriteter på begge sider af grænsen på trods af både krige og konflikter (Genforeningen 2020).

Det er immateriel kulturel arv som for eksempel praksisser, traditioner, kundskaber, der kendetegner samfund, grupper eller enkeltpersoner, som kan komme i betragtning til at blive optaget på UNESCOs liste over immateriel kulturarv.

🍕 Her finder man eksempelvis trompetmusik i Elfenbenskysten, Italiens pizzaer, de stolte, franske traditioner inden for gastronomi, dansen ”Flamenco” fra Spanien – og nu også grønlandsk trommedans og klinkbåden.

UNESCOs verdensarvskonvention blev vedtaget i 1972, og Danmark har sidenhen i 2010 tilsluttet sig UNESCO’s 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv.

👊 Dansk Folkemindesamling ved Den Sorte Diamant - Det Kgl. Bibliotek varetager arbejdet med immateriel kulturarv, og det er kulturministeren, som nominerer ansøgere til listen.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager det daglige arbejde med det andet kulturarvsområde, som er UNESCO-verdensarvsstederne, og også her er det kulturministeren/Kulturministeriet, der indstiller ansøgere til at blive optaget på listen over UNESCO-verdensarv.

🙌 Rigsfællesskabet har i dag 10 steder optaget på UNESCOs Verdensarvsliste:

Jelling Monumenterne (Kongernes Jelling), Roskilde Domkirke - Roskilde Cathedral, Kronborg Slot/Kronborg Castle, Ilulissat Isfjord i det vestlige Grønland (Kangiata Illorsua - Isfjordscentret - The Icefjordscenter), Stevns Klint Unesco Verdensarv, Nationalpark Vadehavet - Wadden Sea National Park, Christiansfeld - Museum Kolding (Brødremenighedens by), Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland og de to kulturlandskaber Kujataa - World Heritage og Aasivissuit - Nipisat World Heritage i Grønland.

👀 Find flere eksempler på immateriel kulturarv på UNESCOs hjemmeside:

ich.unesco.org/en

👉 Læs mere om Rigsfællesskabets Verdensarvssteder:

slks.dk/omraader/kulturarv/verdensarv/